Welke rol speelt de rechter bij bedrijfseconomisch ontslag?

28 mei 2020

Helaas moeten in onze organisatie ook banen verdwijnen. Om de toekomst van de organisatie financieel veilig te stellen, moeten we die ontslagen zo snel mogelijk regelen. We weten dat we bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning bij UWV moeten vragen. Moeten we ook nog rekening houden met een gang naar de rechter?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen loopt inderdaad via UWV. Er zijn echter ook 2 situaties waar de kantonrechter toch een rol heeft. Dat is bij tijdelijke contracten zonder tussentijds opzegbeding en als UWV de ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen weigert.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog een resterende looptijd van 26 weken heeft, moet u het einde van de arbeidsovereenkomst afwachten. Denk wel aan de aanzegtermijn! Als de arbeidsovereenkomst een resterende looptjd heeft die langer duurt dan 26 weken en u wilt die tussentijds beëindigen, heeft u toestemming van UWV óf de rechter nodig. 

Heeft de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding, dan kunt u opzeggen met een ontslagvergunning van UWV. Als er geen tussentijds opzegbeding is afgesproken, heeft u niets aan een ontslagvergunning. U moet in dat geval de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst tussentijds te ontbinden.

'Hoger beroep'

Stel, UWV besluit dat u geen ontslagvergunning krijgt. In dat geval kunt u alsnog om ontbinding van de arbeidsovereenkomst(en) vragen aan de kantonrechter. De kantonrechter past dezelfde regels toe als UWV, dus dit heeft alleen zin als u denkt dat UWV de feiten niet goed heeft geïnterpreteerd of de regels niet juist heeft toegepast. U heeft hiermee een 2e kans om alsnog tot beëindiging van de arbeidsovereenkomsten te komen.Meer informatie over bedrijfseconomisch ontslag vindt u in de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen.