Ontslag

Als een werknemer het dienstverband wil beëindigen, neemt hij ontslag. In zijn arbeidsovereenkomst staat meestal een opzegtermijn. Dit geeft zijn werkgever de tijd om vervanging te vinden. Ontslag op initiatief van de werkgever is aan veel regels gebonden. De meest directe vorm van ontslag is op staande voet, als bijvoorbeeld is gebleken dat de werknemer gefraudeerd heeft. Maar in veel gevallen duurt een ontslagprocedure langer. Bij zo'n ontslag moet een werkgever toestemming vragen aan UWV voor het ontslag of de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Heeft het ontslag te maken met bedrijfseconomische gronden, dan moet de werkgever dit onderbouwen door cijfers te overleggen. 

Uitgelicht

Bereken transitievergoeding onder de WAB met tool

De regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderen per 1 januari 2020 door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-08-2019

Tussentijds opzegbeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt vanzelf, namelijk op het moment dat de afgesproken looptijd is verstreken. Er kunnen...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar...

Als het einde nadert van de twee jaar loondoorbetalingsplicht, beoordeelt UWV of de werknemer en de werkgever zich voldoende hebben...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Ontslaggronden combineren

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-10-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Toetsing bedrijfseconomisch ontslag: per groep of bedrijf(sonderdeel)?

Ontslag 4 minuten | 26-05-2020

Om de toekomst veilig te stellen, moet u reorganiseren. Het is immers van groot belang voor de gezondheid van uw organisatie om mee te beweg...

Doorstart met behulp van pre-pack onzeker na uitspraak Europees hof

Faillissement 5 minuten | 06-05-2020

Het leek zo’n hoopvolle ontwikkeling: snel en efficiënt een doorstart maken met behulp van de pre-pack. Sinds 2013 maken ondernemingen dan o...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag 6 minuten | 01-05-2020

De coronacrisis leidt in veel organisaties tot dusdanige financiële malaise dat het aanvragen van ontslag van werknemers onvermijdelijk is:...

Infographics

Slapend dienstverband

Ontslag Publicatiedatum 12-05-2020

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ‘slapend dienstverband’. In de infographic ziet u wat er de afgelopen jaren gebeurd is.

Afspiegelingsbeginsel

Ontslag Publicatiedatum 04-05-2020

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen bepaalt de werkgever welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de...

Herplaatsingsplicht

Ontslag Publicatiedatum 28-01-2020

UWV of een kantonrechter accepteert een ontslagverzoek alleen als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij de werknemer niet binnen een redelijke termijn (al dan niet...

Ontslaggronden combineren

Ontslag Publicatiedatum 14-10-2019

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen onderdeel zijn van zo’n ‘cocktail’...

E-learning

Ontslag op staande voet: wat nu?
Videocollege
12 minuten
22-12-2017

Vraag en antwoord

Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde en wat zijn de gevolgen?
Na een ontslag op bedrijfseconomische gronden is de wederindiensttredingsvoorwaarde van toepassing. Dit is vastgelegd in het Burgelijke Wetboek (artikel 7:681 lid 1 sub d BW en 7:682 lid 4 BW) en in de Ontslagregeling (artikel 6, 18, 19 en 22).  Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde?  Een... Lees het hele antwoord