Opleiden

Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar zorgt u natuurlijk goed voor. Een gedegen opleidingsbeleid hoort daarom bij iedere organisatie die zichzelf serieus neemt. Deze training helpt u met het opstellen van een opleidingsplan en leert u de belangrijke uitgangspunten van zo’n opleidingsplan kennen.

Beroepscompetenties

Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Analyseren.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt