Brutoloon uitruilen voor scholing vaak niet mogelijk

6 september 2021 | Door redactie

Bij slechts een klein deel van de organisaties kunnen werknemers hun brutoloon uitruilen voor scholing via een keuzebudget of cafetariaregeling. Ook maken veel organisaties geen gebruik van scholingssubsidies. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij.

Scholing aanbieden aan werknemers kost de werkgever geld. Een manier om dit te betalen is als de werknemer hiervoor brutoloon inzet door middel van een keuzebudget of cafetariaregeling. Maar dit is bij de meeste organisaties niet mogelijk (63%). Dat blijkt uit het onderzoek onder ruim 400 organisaties. Bij slechts 20% kunnen werknemers hun brutoloon wel uitruilen voor scholing. Dit zijn vooral grotere organisaties, waarvan 25% meer dan 250 werknemers heeft en27% middelgrote organisaties zijn. Slechts 15% van de kleinere organisaties maakt inzet van brutoloon voor scholing mogelijk.

Helft organisaties komt niet in aanmerking voor scholingssubsidie

Een andere manier om scholing te financieren is door middel van een scholingssubsidie. Maar ook hier maken niet alle werkgevers gebruik van. Van de ondervraagde organisaties die van één of geen enkele scholingssubsidie gebruik maken, zegt ruim de helft hier niet voor in aanmerking te komen. 24% weet niet of er gebruik van wordt gemaakt. Verder vindt 12% het te veel gedoe, heeft 4% het geld niet nodig of had 3% de subsidie te laat aangevraagd. Het blijkt ook dat van de kleinere organisaties (minder dan 50 werknemers) er 56% geen gebruik van maakt en 13% niet van de subsidies op de hoogte is.

Subsidie praktijkleren is het meest populair

Bij de organisaties die wel gebruikmaken van subsidies gaat het dan meestal om de subsidieregeling praktijkleren (28%) en een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) of de branche specifieke tegemoetkoming (22%). Overigens werden bij de optie ‘anders’ (6%) ook veel sectorspecifieke regelingen genoemd. Een klein deel van de organisaties (7%) maakt gebruik van stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM)