Buitenlandse titel omzetten: hoe werkt dat?

31 augustus 2015 | Door redactie

Voor buitenlandse sollicitanten kan het in hun zoektocht naar een baan in Nederland handig zijn als ze hun buitenlandse titel omzetten in een Nederlandse titel. Hoe werkt de procedure voor het aanvragen van zo’n Nederlandse titel voor het hoger onderwijs?

Om op basis van een buitenlands diploma een Nederlandse titel aan te vragen, moet de buitenlander bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn. Voorwaarde is dat hij een erkende opleiding in het hoger onderwijs heeft gevolgd die gelijkwaardig is aan een overeenkomstige Nederlandse opleiding.

Overzicht van Nederlandse titels via DUO

Bij DUO kan een aanvraag voor Nederlandse titel (pdf) worden ingediend voor één van de volgende Nederlandse titels:

  • ingenieur (ing.): hoger beroepsonderwijs op het gebied van techniek, of landbouw en natuurlijke omgeving;
  • ingenieur (ir.): wetenschappelijk onderwijs op het gebied van techniek, of landbouw en natuurlijke omgeving;
  • baccalaureus (bc.): overig hoger beroepsonderwijs;
  • meester (mr.): wetenschappelijk onderwijs op het gebied van recht;
  • doctorandus (drs.): overig wetenschappelijk onderwijs;
  • doctor (dr.): wetenschappelijk onderzoek, inclusief promotie waarbij een doctoraat is verkregen.