Carrièrekansen vergroten tijdens de zomer

16 juli 2019 | Door redactie

Het aanbieden van cursussen, opleidingen of trainingen kan een goede manier zijn om medewerkers aan uw organisatie te binden. Op die manier kunnen zij zich – geheel of gedeeltelijk op kosten van de zaak – verder ontwikkelen. De zomerperiode is erg geschikt voor het bijspijkeren van kennis.

Het volgen van een relevante cursus kan werknemers helpen om hun functie beter uit te oefenen. Hier plukt dus niet alleen de medewerker zelf de vruchten van, maar uw  organisatie ook. Het aanbieden van mogelijkheden aan medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen, kan bovendien een middel zijn om medewerkers binnenboord te houden. 

Studiekosten terugbetalen bij uitdiensttreding?

Als uw organisatie op de één of ander manier bijdraagt aan een opleiding of training, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de studiekosten. Zijn de studiekosten geheel voor rekening van de organisatie, betaalt de medewerker een deel zelf, moet hij (een deel van) de studiekosten terugbetalen als hij uit dienst gaat en volgt hij de opleiding onder werktijd of in zijn eigen tijd? Om misverstanden te voorkomen, is het slim om al dit soort zaken duidelijk vast te leggen in een studiekostenbeding (tool). In de cao kunnen ook al afspraken staan over het volgen van opleidingen.

Inschrijfkosten voor opleiding lager in de zomer

Om de opleidingskosten enigszins beperkt te houden, kunnen medewerkers het beste in de zomermaanden gaan studeren. In de zomermaanden zijn de inschrijfkosten over het algemeen lager omdat relatief weinig medewerkers in deze periode een opleiding volgen. Bovendien krijgen uw medewerkers meer persoonlijke aandacht omdat de groepen klein zijn. Uiteraard moet de vakantieplanning en de bezetting dit wel toelaten.