CEA: accountantsopleidingen onderscheiden zich door ICT

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), die voor de theoretische en praktijkopleiding de eindtermen vaststelt, geeft aan dat de accountantsopleidingen zich vooral gaan onderscheiden op het gebied van ICT. Dat schrijft de commissie naar aanleiding van het recent verschenen jaarverslag 2019.

27 maart 2020 | Door redactie

Volgens de CEA moeten accountantsopleidingen aantrekkelijk blijven, zeker omdat de vraag naar accountants het aanbod sterk overtreft. Volgens de commissie moeten nieuwe onderwerpen aan de opleidingen worden toegevoegd, zonder dat de totale studielast toeneemt. Dit punt benadrukt de CEA in haar jaarverslag 2019.

Onderzoek naar de veranderende rol 

CEA voerde in 2019 onder andere een beleidsonderzoek uit naar de veranderende rol van de accountant, met aandacht voor fraude en continuïteit, toenemende eisen op het gebied van gedrag en ethiek, de invloed van IT en het onderscheidend vermogen van de mkb-accountant.

Ontwikkeling van eindtermen 

In het jaarverslag schrijft de CEA ook dat zij afgelopen jaar haar eerste rondetafelbijeenkomst organiseerde met vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk over de verbreding van assurance-functie naar niet-financiële informatie, de impact van IT voor de accountant(scontrole) en de optimale opleidingsstructuur. De uitkomsten hiervan gebruikt de CEA voor visievorming, strategie, het toezicht op opleidingen en uiteraard de ontwikkeling van eindtermen.

Gedrag en soft skills

Volgens de CEA gaan de accountantsopleidingen de komende jaren het onderscheid maken door aandacht voor gedrag en soft skills, maar vooral voor ICT. Per 1 september 2020 wordt er bijvoorbeeld al meer verwacht van studenten op het gebied van data-analyse en aanverwante technieken.
Op dit moment richt de CEA zich op de integratie van het theoretische en het praktijkdeel van de accountantsopleiding. Een recent opgerichte werkgroep gaat aan de slag om de ‘quick wins’ bij deze integratie in kaart te brengen.

Bijlagen bij dit bericht