Computervaardigheden van personeel trainen

Zorg dat de computervaardigheden van medewerkers op peil blijven. Het invoeren van nieuwe computerprogramma’s of technologie kan namelijk andere eisen stellen aan de competenties en kennis van het personeel. Ook kan door automatisering meer nadruk komen te liggen op moeilijkere, niet te automatiseren taken, die weer een ander kennis- en opleidingsniveau vragen.

18 april 2013 | Door redactie

De meeste werknemers leren vrij snel de computervaardigheden die voor hun functie noodzakelijk zijn. Toch is het belangrijk om bij het invoeren van nieuwe software of technologie de medewerkers goed te trainen in het gebruik van de programma’s. U kunt bijvoorbeeld een week lang korte workshops organiseren die één tot anderhalf uur duren in plaats van één lange sessie te houden. Zorg dat wat er in de workshops aan bod komt direct voor de gebruikers beschikbaar is, zodat ze het gelijk kunnen toepassen in de praktijk.

Computertraining voor gebruikers

Laat de training van het personeel niet zonder meer over aan de ICT-afdeling. Niet alle ICT’ers zijn namelijk in staat om hun technische kennis van de software te vertalen naar praktische informatie voor de gebruikers. Een speciale trainer kan die noodzakelijke vertaalslag maken, waardoor medewerkers beter weten welke functies van een programma specifiek voor hen van belang zijn.

Competentiemeter voor computergebruik

Om zicht te krijgen op de basisvaardigheden van het computergebruik kunt u overwegen om nieuwe medewerkers te testen op hun vaardigheid in het gebruik van Office. Het Office-pakket wordt immers veel gebruikt in organisaties. Om snel een eerste indruk te krijgen, kunt u medewerkers de Competentiemeter Computervaardigheden laten invullen. Er is een competentiemeter voor Excel 2007 en Excel 2010 Basis en een competentiemeter voor Word 2007 en 2010 Basis.