Corona heeft weinig invloed op scholingsbehoeftes

De coronapandemie heeft in meer dan de helft van de organisaties (53%) geen invloed op de scholingsbehoeftes. Van de organisaties die wel veranderingen ondervinden, ziet 14% intern meer behoefte aan andere kennis of vaardigheden.

2 september 2021 | Door redactie

In opdracht van Rendement Uitgeverij vroeg onderzoeksbureau Motivaction ruim 400 professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven naar de ontwikkelingen op het gebied van scholing in hun organisatie. 7% van de ondervraagde (HR-)professionals geeft aan dat er in de coronatijd meer behoefte is aan scholing, tegenover 10% die een afname in de scholingsbehoefte bemerkt. Een onveranderde scholingsbehoefte is vooral bij kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers merkbaar, hier ziet 62% geen verandering. Bij grotere organisaties heeft corona juist vaker dan gemiddeld een grotere invloed: 12% geeft aan dat er in de coronacrisis meer behoefte is aan scholing.

Veranderingen corona niet blijvend

Ondanks de onzekere tijden heeft de meerderheid van de organisaties wel een beeld van de kennis en vaardigheden die de komende jaren nodig zijn. Dit komt mede doordat veranderingen door corona niet als blijvend worden gezien door een groot deel van de ondervraagden. Scholingsbudgetten zijn in coronatijd nagenoeg hetzelfde gebleven als voorheen. Er is vrijwel geen budget ingetrokken en alleen in grotere organisaties is soms extra geld vrijgemaakt.

Online scholing wordt vaker ingezet

De scholingsdrempel is voor de ene organisatie hoger dan voor de andere. Enerzijds vinden veel werkgevers scholing gemakkelijker geworden door het toegenomen online aanbod in coronatijd, anderzijds vindt een aanzienlijk deel van de organisaties scholing lastiger geworden door het wegvallen van fysieke bijeenkomsten.
Van de ondervraagden geeft 11% aan te verwachten dat werknemers scholing vooral online blijven volgen en 62% verwacht dat online scholing de komende jaren nog vaker wordt ingezet. Ook ziet 34% van de respondenten een bewustere toepassing van training-on-the-job als belangrijke ontwikkeling en verwacht 13% dat er meer gebruik wordt gemaakt van data-analyse binnen het scholingsbeleid.