De meeste werkgevers onderzoeken scholingsbehoeften

Bij de meeste organisaties is scholingsbehoefte een standaard gespreksonderwerp van de beoordelingscyclus. Al deed sinds de start van de coronapandemie bijna de helft van de organisaties er geen onderzoek naar. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij.

30 augustus 2021 | Door redactie

Om te weten of werknemers behoefte hebben aan scholing en in welke vorm, is het belangrijk dat werkgevers daar onderzoek naar doen. Uit het onderzoek van Motivaction onder ruim 400 (HR-)professionals blijkt dat de meeste werkgevers de scholingsbehoefte van werknemers onderzoeken. Dit gebeurt bij ruim twee op de vijf van de organisaties in zekere mate, maar bij slechts 26% gebeurt dit volledig. De meeste organisaties (60%) geven er aandacht aan door scholingsbehoefte een standaard gespreksonderwerp van de beoordelingscyclus (infographic) te laten zijn.

Zelden externe hulp bij scholingsonderzoek

Mogelijk heeft de coronapandemie invloed gehad op het doen van scholingsonderzoeken, want sinds het begin van de pandemie vonden deze bij 48% van de organisaties niet plaats. Onderzoeken die wel plaatsvonden, gebeurden meestal intern door middel van een enquête of een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Slechts in enkele gevallen (7%) werd een externe partij ingeschakeld. Wel geldt dat hoe groter de organisatie is, hoe vaker deze professionele middelen inzet.