ESF niet voor digitale vaardigheden ouderen

23 maart 2015 | Door redactie

Het geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is vooral bedoeld voor het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en niet per se voor het bevorderen van de digitale vaardigheden van vijftigplussers. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten naar aanleiding van een Kamervraag.

Het geld uit het ESF wordt de komende jaren vooral gebruikt voor de uitvoering van de Participatiewet: om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te verhogen. Ouderen kunnen ook binnen die groep vallen. Het ESF-budget kan alleen worden ingezet om de computervaardigheden van senioren te versterken als onderdeel van een begeleidingstraject naar werk, zo heeft Klijnsma onlangs laten weten. In Europees perspectief hebben Nederlanders namelijk goede toegang tot internet en steken de internet- en computervaardigheden van ouderen relatief gunstig af bij het gemiddelde van de EU. 

Digitale vaardigheden testen op Digitaal Hulpplein

Merkt u dat oudere werknemers in uw organisatie worstelen met hun digitale vaardigheden, dan kunt u hen wijzen op Digitaal Hulpplein. Op de website kunnen uw medewerkers in de Digimeter in 30 vragen testen hoe digitaal vaardig ze zijn en vinden ze informatie over cursussen voor het versterken van digitale vaardigheden. Dat komt van pas op het werk maar ook bij de communicatie met UWV, Belastingdienst en andere overheidsdiensten.