Extra geld voor specialistische mbo-opleidingen

5 maart 2015 | Door redactie

Specialistische techniekopleidingen en unieke vakopleidingen in het mbo krijgen de komende jaren extra geld. Dat heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer laten weten. De geldstroom moet ervoor zorgen dat kleinere opleidingen met goede baankansen behouden blijven.

Het arbeidsmarktperspectief van specialistische mbo-opleidingen (zoals pianotechnicus, prothesemaker, schoenhersteller of restauratiemedewerker) is vaak goed, maar deze ambachtelijke opleidingen kampen met teruglopende studentenaantallen. Ook zeer gespecialiseerde technische opleidingen zijn financieel kwetsbaar, terwijl werkgevers wel behoefte hebben aan goede vakmensen. 

Maatregelen voor behoud van vakopleidingen mbo

In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) heeft minister Bussemaker van OCW daarom aangekondigd dat zij per 2015 € 75 miljoen vrijmaakt om gespecialiseerde technische en unieke mbo-vakopleidingen met goede baankansen te behouden. Andere maatregelen die de minister treft:

  • Door de invoering van keuzedelen in het mbo vanaf schooljaar 2016–2017 kunnen mbo-scholen opleidingen combineren. Binnen de opleiding tot hoefsmid worden bijvoorbeeld clusters gemaakt met studenten van andere opleidingen zoals paardensport en paardenhouderij.
  • De zogenoemde ‘samenwerkingsschool’ moet het gemakkelijker maken om samen te werken. Voor kleine, unieke opleidingen die door versnippering bedreigd worden in hun voortbestaan kan dit uitkomst bieden. Mbo-instellingen kunnen namelijk hun opleidingen gezamenlijk aanbieden.
  • Met het wetsvoorstel Wijziging wet studiefinanciering 2000 kunnen mbo-studenten die jonger zijn dan 18 jaar ook een ov-kaart krijgen. Voor kleine, unieke opleidingen met één of enkele opleidingslocaties in Nederland kan dit een toename in studentenaantallen betekenen als reizen geen drempel meer vormt.
  • Door het regionaal investeringsfonds mbo krijgen mbo-instellingen meer mogelijkheden om investeringen te doen. Vooral voor gespecialiseerde technische mbo-opleidingen geldt dat er soms grote investeringen nodig zijn in materialen, machines of technieken om het onderwijs up-to-date te houden. 

Ambachtseconomie is goed voor ruim 770.000 banen

In Nederland zijn er 285.000 bedrijven in de ambachtseconomie. Zij bieden 774.000 banen. Uit de laatste cijfers blijkt dat de gezamenlijke jaaromzet van het ambachtelijke bedrijfsleven ruim € 110 miljard bedraagt.