Extra miljoenen naar scholing van personeel in mkb

8 februari 2019 | Door redactie

De Tweede Kamer wil extra miljoenen investeren in de bij- en omscholing van werknemers in het mkb. Bij de stemming over het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is hiervoor een motie aangenomen.

Tijdens de behandeling van de WAB in de Tweede Kamer dienden de coalitiepartijen een motie (pdf) in voor extra geld voor scholing in het mkb. Voor de zekerheid en het toekomstperspectief van werkenden is het belangrijk dat zij zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen. Voor kleine organisaties kan het lastiger zijn om die ontwikkeling te faciliteren dan voor grote organisaties. Dat helpt de mkb’ers niet bij het oplossen van de personeelstekorten waar veel sectoren mee kampen. De coalitiepartijen verzochten de regering daarom via de motie om structureel € 48 miljoen te investeren in het stimuleren van een leercultuur in het mkb. Vrijwel alle partijen steunden deze motie. Het plan past ook bij het kabinetsbeleid voor een leven lang leren.

Geld voor bedrijfsscholen en bij-, op- en omscholing

De miljoenen komen uit resterend budget voor de compensatie van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging en kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld (gezamenlijke) bedrijfsscholen en bij-, op- en omscholing van werknemers en werkzoekenden. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben al aangegeven graag hierover mee te denken. Zij stippen wel aan dat werkgevers al van diverse subsidieregelingen voor opleiding en ontwikkeling kunnen profiteren. Of een extra scholingsfonds meerwaarde heeft, zal afhangen van de uitwerking van de plannen. Het zou goed zijn om het (technisch) mbo hierbij te betrekken.

€ 12 miljoen naar landbouw, horeca en recreatie

In een andere aangenomen motie (pdf) hebben de coalitiepartijen de regering ook nog verzocht om de volgende vijf jaar specifiek € 12 miljoen per jaar te investeren in de scholing van werknemers in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Werkgevers zullen dit geld ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Doel is om in de seizoenssectoren duurzamere arbeidsovereenkomsten te krijgen.