Functiedifferentiatie bij talentmanagement

11 mei 2023 | Door redactie

Bij functiedifferentiatie maakt een leidinggevende onderscheid tussen werknemers. Niet iedere werknemer beschikt immers over dezelfde talenten. Hierdoor kan ook de opleidingsbehoefte per persoon verschillen. De leidinggevende maakt daarom persoonsgebonden afspraken met werknemers over hun ontwikkeltraject.

Talent ontwikkelen en benutten wordt steeds belangrijker in het kader van de duurzame inzetbaarheid (tools) van personeel. Talentmanagement gaat over het beïnvloeden van gedrag en het kijken naar individuele competenties. Daarbij moet niet de functie, maar de rol van een werknemer leidend zijn. Functiedifferentiatie is een onderdeel van talentmanagement (artikel). Een leidinggevende kan bijvoorbeeld met een getalenteerde werknemer binnen de organisatie individueel afspreken dat hij een bepaalde training gaat volgen. De leidinggevende moet er dan wel voor zorgen dat dit bij de overige werknemers niet het gevoel oproept van een onrechtvaardige behandeling. Het vertrouwen en de betrokkenheid van het personeel is immers een groot goed, en dat wil hij niet verliezen.

Individuele afspraken over opleiden

Bij afspraken over het volgen van opleidingen en trainingen moet een leidinggevende zich dus altijd afvragen of hij dit voor iedereen toestaat of alleen voor specifieke talenten. Andere overwegingen:

  • Moet de werknemer er een bepaalde prestatie tegenover zetten?
  • Is het mogelijk om de afspraken tussentijds te wijzigen, en zo ja, hoe vaak?
  • Hoe gaat de leidinggevende de gemaakte afspraken en prestaties evalueren?
  • In hoeverre verschaft de leidinggevende openheid over de individuele afspraken die hij maakt?

Bijlagen bij dit bericht