Gebrek aan vaardigheden werknemer grote zorg

4 september 2015 | Door redactie

Het aantrekken van werknemers met de juiste vaardigheden is nog niet zo eenvoudig. Wereldwijd maakt driekwart van de CEO’s zich zorgen over een tekort aan vaardigheden binnen de eigen organisatie. Zij beschouwen dit als een directe bedreiging voor hun bedrijfsvoering.

Het trainen van de eigen werknemers en het vinden van kandidaten met betere vaardigheden, heeft prioriteit volgens veel  CEO’s (Chief Executive Officers, algemeen directeuren). Zij vinden dat een tekort aan werknemers met geschikte vaardigheden een aanzienlijk probleem is voor de organisatie. Dit komt naar voren uit een grootschalig onderzoek van PwC. Uit het onderzoek blijkt ook dat er een verandering zichtbaar is in de manier waarop organisaties nieuwe mensen aannemen. Ruim 80% van de leidinggevenden geeft aan bij het aannemen van nieuwe werknemers op zoek te zijn naar werknemers met een uitgebreidere set aan vaardigheden. Eenzelfde percentage spoort eigen werknemers aan om zichzelf bij te scholen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Europese CEO’s minder bezorgd over gebrek aan vaardigheden

Opvallend is dat CEO’s buiten Europa het meest bezorgd zijn over het gebrek aan goed gekwalificeerde werknemers. Vooral CEO’s in Japan en Zuid-Afrika maken zich zorgen – maar liefst 93% van de CEO’s uit deze landen geeft aan bezorgd te zijn over het vinden van mensen met de juiste vaardigheden. China volgt op de tweede plek met 90%. Op de derde plek staat Hong Kong met 85%. Wereldwijd ligt het percentage op 73%. Interessant genoeg zijn Europese CEO’s enigszins minder bezorgd. Bij onze oosterburen vreest ‘slechts’ de helft van de CEO’s de gevolgen van een gebrek aan vaardigheden, in Frankrijk ligt het percentage nog lager, namelijk op 37%. Nederlandse CEO’s zijn helaas niet ondervraagd. 

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten