Geen versnelde invoering levenlanglerenkrediet

4 maart 2015 | Door redactie

Het kabinet vindt het te risicovol om het levenlanglerenkrediet (LLLK) versneld in te voeren. De Tweede Kamer wilde graag weten of het LLLK al in 2015 of 2016 van start kon gaan. Na onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat echter niet haalbaar.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft DUO onderzoek laten doen naar het versneld invoeren van het levenlanglerenkrediet voor volwassenen. De Tweede Kamer had daarom gevraagd, om de drempel zo laag mogelijk te maken voor volwassenen die graag snel willen beginnen met een studie naast hun baan. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister echter weten dat het niet lukt om het proces te versnellen. 

Versnelde invoering van levenlanglerenkrediet kost te veel geld

Versnelde invoering van het LLLK zou DUO voor grote organisatorische problemen stellen. Volwassenen zijn namelijk een nieuwe doelgroep voor DUO, voor wie andere regels gelden dan voor reguliere studenten. Ook de voorwaarden voor het toekennen en terugbetalen van het levenlanglerenkrediet zijn afwijkend. Een apart ICT-systeem hiervoor laten bouwen is te kostbaar, aldus Bussemaker. Het levenlanglerenkrediet kan daarom pas per 1 september 2017 ingaan.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten