Gratis loopbaanadvies voor werknemers van 45 jaar en ouder

7 december 2017 | Door redactie

Duizenden werkenden van 45 jaar en ouder kunnen nu een gesubsidieerd ontwikkeladvies aanvragen bij een loopbaanadviseur. De subsidie hoort bij het actieplan Perspectief voor vijftigplussers van het ministerie van SZW.

Het actieplan Perspectief voor vijftigplussers moet ouderenwerkloosheid tegengaan. Een uitwerking van één van de maatregelen uit het actieplan is de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers, of kortweg: het Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies zorgt ervoor dat werkenden vanaf 45 jaar die actief zijn in een geselecteerde beroepsgroep (zoals secretarieel personeel, verkoopmedewerkers en schoonmakers), een loopbaanadviseur om een persoonlijk advies voor hun ontwikkeling kunnen vragen. De loopbaanadviseur kan daar vervolgens subsidie voor aanvragen. Deze bedraagt € 600 per traject.

Ook subsidie voor training van leidinggevenden

De werkende krijgt dus een kosteloos toekomstadvies en de adviseur een betaalde opdracht. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het traject uit enkele gesprekken bestaan van in totaal minimaal vier uur. Een werkende is hier een niet met ontslag bedreigde werknemer, ambtenaar of zzp’er, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkt. Naast deze ontwikkeladviestrajecten zijn ook trainingstrajecten subsidiabel. Het gaat dan om het trainen van leidinggevenden van werkenden op wie de subsidieregeling van toepassing is. Een adviseur traint de manager hierbij in gespreksvoering over ontwikkeling op de lange termijn. Het subsidiebedrag is voor een individuele training € 300 en voor een groepstraining € 900.

Subsidieregeling loopt tot halverwege 2019

Uiteraard gelden er nog diverse andere voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers. Zo moet de loopbaanadviseur binnen zes weken na het afronden van het persoonlijk ontwikkelplan de subsidie aanvragen. Ook is er een subsidieplafond van toepassing. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Personen die de regeling willen benutten, moeten zich dus goed inlezen. De subsidieregeling vervalt per 1 juli 2019.