Hoe u professioneel ongevraagd advies geeft

18 maart 2015 | Door redactie

Als opleidingsverantwoordelijke wordt van uw verwacht dat u meedenkt over het opleidingsbeleid in uw organisatie. Om uw advies zal echter niet altijd expliciet worden gevraagd. Zorg dus dat u oefent met het geven van ongevraagd advies.

Veel mensen vinden het moeilijk om ongevraagd advies uit te brengen. Toch is het belangrijk dat u deze vaardigheid ontwikkelt. Die komt immers niet alleen van pas bij strategische organisatievraagstukken maar ook bij het uitstippelen van opleidingstrajecten. Ongevraagd advies kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een leidinggevende de noodzaak inziet van bij- of omscholing of dat de opleidingsbehoefte van een medewerker helder wordt. 

Adviseren zonder uw mening op te leggen

Allereerst is het belangrijk dat u suggesties doet zonder uw ideeën of mening op te leggen, anders kunt u op irritatie of weerstand stuiten. Onderzoek wat de ander nodig heeft en laat hem zelf het probleem of de situatie beschrijven. Stel daarna vragen als: ‘Wat is volgens jou het belangrijkste probleem?’ of: ‘Welke tactiek heb je tot nu toe gehanteerd?’. Hierdoor spoort u uw gesprekspartner aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het formuleren van een antwoord. 

Goed luisteren en open vragen stellen

Ervaren of perfectionistische collega’s kunnen defensief reageren op ongevraagd advies. Met hun kennis, ervaring of aanpak hebben ze het waarschijnlijk ver geschopt, maar de valkuil is dat ze niet langer openstaan voor advies. Stuit u op weerstand, dan is het zaak om goed te luisteren, open vragen te stellen en uw gesprekspartner te stimuleren om zelf oplossingen aan te dragen. Denkt u dat uw advies een proces vlot kan trekken, vraag dan eerst of uw collega het op prijs stelt als u uw mening geeft en peil ook of uw advies op het juiste moment komt.