Intervisie tilt kennis en kunde naar een hoger niveau

27 juni 2024 | Door redactie

Op zoek naar nieuwe ideeën en praktische oplossingen? Intervisie is dan een geschikte methode. Hierbij bespreken werknemers met elkaar en met vakgenoten werkproblemen om van elkaar te leren en elkaar te adviseren.

Intervisie is een effectieve methode om de vaardigheden en kennis van werknemers naar een hoger niveau te brengen. Omdat er binnen een intervisiegroep knelpunten of adviesvragen worden besproken, waarbij deelnemers zich verder ontwikkelen en bekwamen op hun vakgebied, profiteert de organisatie ook van intervisie. Voor een goede uitkomst is het van belang dat de groep uit vier tot zes leden bestaat met een vergelijkbaar werkniveau, die weten hoe ze feedback (artikel) moeten geven en ontvangen en zich verder willen ontwikkelen op hun vakgebied. Vervolgens gaan ze op de volgende manier aan de slag:

  1. Elke deelnemer geeft aan welk praktijkprobleem hij wil inbrengen.
  2. De groep kiest het vraagstuk dat het meest actueel of herkenbaar is.
  3. De inbrenger van het vraagstuk beschrijft kort de situatie.
  4. De overige leden stellen vragen om het probleem duidelijk te krijgen. Hierdoor ontstaat inzicht in de factoren die op het probleem van invloed zijn.
  5. De groepsleden geven advies, tips en oplossingen.
  6. De inbrenger van het vraagstuk geeft aan wat hij aan het advies heeft en wat hij ermee gaat doen.

Aan de slag met feedback

Intervisie vindt doorgaans tussen de één keer per maand en één keer per twee maanden plaats. Tijdens een bijeenkomst vertelt degene die het praktijkprobleem heeft ingebracht, wat zijn ervaringen zijn geweest. De groep kan hem vervolgens van extra feedback voorzien. Het is belangrijk dat de inbrenger van het vraagstuk niet in discussie gaat over de feedback en adviezen die anderen hem geven. Hij beluistert alles en kiest dan welke tips en adviezen hij opvolgt. Vervolgens geeft hij in een volgende bijeenkomst terugkoppeling. Pas daarna, en eventueel na extra feedback van de rest van de groep, wordt een volgend probleem ingebracht.