Investering in personeel rendeert niet altijd

18 december 2012 | Door redactie

Of de investeringen in de ontwikkeling van werknemers echt iets opleveren, is afhankelijk van de gezondheid van uw organisatie. Alleen investeringen van gezonde bedrijven blijken namelijk te renderen.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en zakenblad Incompany komt dit verband naar voren. Bedrijven die financieel goed presteren – die een return on investment halen van minstens 8% – verdienen het grootste deel van de HR-investeringen terug. Ook investeren in ontwikkeling en opleiding van werknemers is dan rendabel. Dit geldt niet voor organisaties die minder winst maken. De onderzoekers vermoeden dat dit komt doordat de werknemers door de slechte situatie geen vertrouwen meer hebben in de toekomst van de organisatie. Zij zijn niet meer gemotiveerd om hun mogelijkheden echt te benutten, waardoor de investeringen in hun ontwikkeling weinig opleveren – zeker op de lange termijn.

Vertrouwen in toekomstperspectief is belangrijk

Of de werknemers vertrouwen hebben in het toekomstperspectief van uw organisatie is dus belangrijk voor het effect van uw opleidingsbeleid. Hiervoor is het noodzakelijk dat u duidelijk communiceert over de vooruitzichten en wat winstberichten precies betekenen. Als u medewerkers betrekt bij de toekomst en vooruitzichten van de organisatie, is de kans groter dat ze gemotiveerd raken om de investeringen in hun ontwikkeling echt te benutten.