Kabinet wil leer- en ontwikkelbudget voor iedereen

28 september 2018 | Door redactie

Het kabinet start een meerjarig programma voor een doorbraak op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Diverse maatregelen moeten voor een positieve en sterke leercultuur zorgen.

De bedoeling van het kabinet is dat werknemers worden gestimuleerd om regie te nemen over hun loopbaan en leven, zodat zij kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Bij LLO zijn werknemers altijd bezig met leren en hun ontwikkeling, in plaats van dat zij pas met scholing beginnen bij werkloosheid of dreigend baanverlies. LLO zorgt ervoor dat werknemers duurzamer inzetbaar zijn. Dat verbetert ook de werking van de arbeidsmarkt en geeft economisch voordeel.

Beleid voor leerrekeningen en ontwikkelbudgetten

Voor de kabinetsaanpak (pdf) is overleg gevoerd met onder meer de sociale partners, O&O-fondsen en onderwijsorganisaties. Naast de diverse eerder genomen maatregelen, zet het kabinet voor ‘een cultuuromslag in LLO’ in op de volgende punten:

1.       Eigen regie stimuleren

Bij voorkeur wordt er voor de werkende een portal ontwikkeld, waarin hij een overzicht krijgt van zijn scholingsmogelijkheden en de bijpassende financiële tegemoetkomingen. Sociale partners willen de totstandkoming van private ‘individuele leerrekeningen’ stimuleren, bijvoorbeeld via afspraken in cao’s. Het kabinet werkt als aanvulling daarop de komende periode ook aan een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget, dat op zijn vroegst in 2020 beschikbaar kan zijn. De middelen hiervoor komen uit de voorgenomen afschaf van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (€ 218 miljoen).

2.       LLO stimuleren in het mkb

Hiervoor zijn in de sectoren al verschillende initiatieven genomen, waaronder de inzet van leerambassadeurs in organisaties en bedrijfsadviseurs. Het kabinet onderzoekt met betrokkenen op welke manier zij de leercultuur in het mkb verder kunnen ontwikkelen.

3.       De ondersteuning van werkenden en werkgevers bij LLO verbeteren

Werkgevers en (niet-)werkenden met leer- en ontwikkelvragen moeten makkelijker terechtkunnen bij publiek-private, regionale samenwerkingsverbanden voor advies. Er starten pilots met een zogeheten ‘leerwerkloket plus’ in een aantal arbeidsmarktregio’s.

4.       Het scholingsaanbod voor volwassenen flexibiliseren

Het kabinet gaat flexibilisering van het mbo voor volwassenen extra stimuleren. Zo gaan er miljoenen naar ‘eigentijdse innovatieve opleidingsprogramma’s’. Er komen nog meer mogelijkheden voor maatwerk in opleidingen, zodat deze beter aansluiten op de behoefte op de arbeidsmarkt. Ook wordt ingezet op betere voorlichting.

5.       Afspraken maken met sociale partners

De sociale partners willen met het kabinet afspraken maken over de (fiscale) randvoorwaarden voor het bevorderen van een positieve leercultuur en de eerdergenoemde leerrekeningen. Ervaringen met de leerrekeningen zullen worden geïnventariseerd.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten