Kennis van brein van belang bij scholing

12 juni 2015 | Door redactie

Bij het ontwikkelen van lesmateriaal en trainingen moet u ook rekening houden met de cognitieve belasting van de werknemer. De cursist moet de informatie namelijk wel goed kunnen verwerken, zodat er geen sprake is van overbelasting. Wat houdt deze cognitieve belasting precies in?

Overbelasting heeft een negatief effect op het leren en de prestatie van de cursist. Om dat te voorkomen, moet u de cognitieve belasting niet uit het oog verliezen. Volgens psycholoog John Sweller zijn er drie soorten cognitieve belastingen: intrinsieke, externe en germane.

Leerstof in hapklare brokken aanbieden

Bij de intrinsieke cognitieve belasting gaat het om de moeilijkheidsgraad van de leerstof. Om te voorkomen dat er overbelasting ontstaat, breekt u een moeilijk onderwerp bijvoorbeeld op in kleinere stappen.
De presentatie van de leerstof is van belang voor de externe cognitieve belasting. Zorg ervoor dat de leerstof in hapklare brokken wordt aangeboden. Daarbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u het lesmateriaal niet te veel opleukt met muziek of extra illustraties die geen educatieve waarde hebben. Probeer ook te voorkomen dat u informatie dubbel presenteert.

Informatie moet plaats krijgen in het brein

Als laatste moet u rekening houden met de germane cognitieve belasting. Hierbij gaat het om de moeite die een cursist moet doen om de informatie op te slaan in het brein. U kunt deze germane belasting beperken door de leerstof zowel tekstueel als visueel aan te bieden. Overbelasting is ook in dit geval te voorkomen door het opdelen van de leerstof. Uiteindelijk moet u bij het ontwikkelen van lesmateriaal en trainingen een balans weten te vinden tussen de intrinsieke, externe en germane cognitieve belasting.