Leg in uw opleidingsplan ook de taken vast

12 februari 2015 | Door redactie

Is het in uw organisatie niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het begeleiden van medewerkers die een opleiding volgen, dan is het verstandig om de verantwoordelijkheden en taken bij opleiden in het opleidingsplan op te nemen. Op die manier weten uw werknemers ook wie hun aanspreekpunt is.

Het komt vaak voor dat een werknemer met zijn leidinggevende afspraken maakt over scholing, maar dat de leidinggevende zich vervolgens niet geroepen voelt om de begeleiding op zich te nemen, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat dit een taak van de HR-afdeling is. Het kan daarom verstandig zijn om de taken en verantwoordelijkheden bij opleiden duidelijk vast te leggen in het opleidingsplan van uw personeel. 

Taakverdeling en evaluatie opnemen in opleidingsplan

Vermeld in het opleidingsplan wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren, bewaken en evalueren van de opleidingsafspraken. Geef per opleidingsactiviteit de taakverdeling aan en zorg dat er regelmatig overleg plaatsvindt als u ervoor kiest om de taken over meerdere personen te verdelen. U kunt in het opleidingsplan bijvoorbeeld de volgende taakverdeling opnemen:

  • [Naam] coördineert de opleidingsactiviteit.
  • [Naam] zorgt voor de begeleiding tijdens het leren.
  • [Naam] zorgt dat het geleerde wordt toegepast in de praktijk.
  • [Naam] evalueert de opleiding of training met de medewerker.

De leidinggevende wordt als volgt betrokken bij de opleiding:

  • [Naam leidinggevende] legt de gekozen opleiding of training en scholingskosten ter goedkeuring voor aan de HR-afdeling/directie/het managementteam.
  • [Naam leidinggevende] informeert de HR-afdeling/directie/het managementteam tussentijds/na afloop over de voortgang en de resultaten van de scholing.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten