Leiding krijgt meer ontwikkelingskansen

10 oktober 2016 | Door redactie

Leidinggevenden vinden dat ze zelf voldoende middelen tot hun beschikking hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Werknemers hebben echter behoefte aan meer ondersteuning bij hun ontwikkeling en de mogelijkheid om bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

De organisatiecultuur in West-Europese organisaties sluit onvoldoende aan op de behoeften en verwachtingen van werknemers die niet tot het management behoren. Dit blijkt uit internationaal onderzoek ‘From theory to action’ van Oracle onder 4.706 werknemers wereldwijd waarvan 948 in Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en 225 in Nederland.
Leidinggevenden ervaren de organisatiecultuur echter heel anders dan werknemers:  

  • Slechts 27% van de werknemers vindt dat de organisatie begaan is met zijn welzijn. Een derde vindt zijn leidinggevende zichtbaar en benaderbaar. Dit heeft als gevolg dat slechts 26% denkt zich bij de huidige werkgever verder te kunnen ontwikkelen en minder dan de helft een toekomst op lange termijn ziet bij de huidige organisatie.
  • Slechts 27% van de werknemers zegt dat zijn leerproces en training gekoppeld zijn aan het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), bij senior managers en directeuren is dit ruim 45%.
  • Slechts 18% van de werknemers zegt te beschikken over online of samenwerkende leermiddelen om zijn ontwikkeling te bevorderen. Van de directeuren zegt 43% toegang te hebben tot dit soort hulpmiddelen.
  • Het afgelopen jaar had maar 30% van de werknemers een loopbaangesprek, tegenover bijna 45% van de senior managers en directeuren.
  • Slechts 46% van de werknemers is trots om voor de organisatie te werken. Bij senior managers en directeuren is dat zo’n 64%.

Alle werknemers moeten zich kunnen ontwikkelen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het talent dat werknemers hebben, is het belangrijk dat werknemers in alle lagen van de organisatie de kans krijgen zich te ontwikkelen en bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een organisatiecultuur die daarop inspeelt, vergroot de betrokkenheid en motivatie onder werknemers wat innovatie stimuleert.