Lerarenregister wordt verplicht in 2017

16 september 2015 | Door redactie

Leraren die consequent aan hun vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling werken, kunnen dit aantonen door zich in te schrijven in het lerarenregister. Op dit moment is dat nog op vrijwillige basis, maar per 1 januari 2017 wordt registratie verplicht. Wie zijn registratie wil behouden, moet onder meer nascholing volgen.

 Vanaf 2017 wordt registratie in het lerarenregister verplicht voor alle leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De leraren krijgen ook een wettelijk recht op professionele ontwikkeling. Dat recht wordt vastgelegd in de Wet op het lerarenregister, die onlangs voor advies naar de Raad van State is gestuurd. 

Onderwijstaken behoren niet tot professionele ontwikkeling

Onder professionele ontwikkeling verstaat het lerarenregister alle activiteiten die een leraar doelbewust en doelgericht onderneemt (pdf) om zijn bekwaamheid als leraar op peil te houden, zoals opleidingen, cursussen, studiedagen, conferenties en professionele zelfstudie. Onder professionele ontwikkeling vallen geen onderwijstaken. Schoolbesturen zijn straks verplicht om te controleren of hun docenten zijn ingeschreven in het lerarenregister. 

Herregistratie bij 160 uur professionele ontwikkeling

Na vier jaar wordt steekproefsgewijs getoetst of een leraar zijn registratie kan behouden. Tijdens de vier jaar tot herregistratie moet de leraar in het register een overzicht bijhouden van zijn professionele ontwikkeling. Voor de herregistratie geldt dat de leraar ten minste 160 uur moet hebben besteed aan zijn professionele ontwikkeling. Die activiteiten moeten ook aan bepaalde criteria (pdf) voldoen.