Leren naast een baan moet makkelijker worden

14 maart 2014 | Door redactie

De speciale commissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ heeft onlangs haar advies gegeven over een leven lang leren. De overheid wil dat het voor medewerkers gemakkelijker wordt om naast hun werk een opleiding te volgen. De commissie heeft hiervoor een aantal adviezen gedaan.

In het bericht ‘Deeltijdopleiding in hbo moet flexibeler worden’ heeft u eerder kunnen lezen dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een speciale commissie in het leven heeft geroepen om te onderzoeken hoe een leven lang leren praktischer kan worden ingevuld. Het advies ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ van de commissie is onlangs gepubliceerd. De commissie adviseert onder andere om het online aanbod van onderwijs te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van blended learning (een combinatie van e-learning en contactonderwijs). Verder moet het voor werkgevers en opleidingsinstituten aantrekkelijker worden om gezamenlijk te investeren in het ontwikkelen van online leermiddelen. Ook O&O-fondsen moeten investeren in digitale platforms.

Adviezen voor leren naast een baan

De commissie doet de volgende aanbevelingen om leren naast een baan aantrekkelijker te maken:

  1. Opleidingen moeten meer in korte modules en in fasen worden aangeboden. Medewerkers moeten per module certificaten of studiepunten kunnen halen, die ze uiteindelijk kunnen verzilveren in de vorm van een diploma.
  2. Opleidingen moeten inhoudelijk meer worden afgestemd op de wensen van werkgevers en de praktijk van de werkvloer.
  3. Opleidingen moeten meer rekening houden met de praktijkervaring van medewerkers door verworven competenties te erkennen, aan te sluiten bij leervragen uit de praktijk en meer mogelijkheden te bieden voor werkplekleren (het geleerde in de praktijk brengen en toetsen).
  4. Opleidingen moeten flexibeler worden door tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk te maken met behulp van online onderwijs (e-learning en blended learning).

Minister Bussemaker laat vóór de zomer weten wat zij met de adviezen van de commissie wil gaan doen.