Leven Lang Leren-website bundelt instrumenten

7 januari 2015 | Door redactie

Op de website van het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) zijn voortaan drie mobiliteitsinstrumenten te vinden: EVC, NLQF en ECVET-pilots. Het zijn allemaal instrumenten om het werk- en denkniveau van mensen op waarde te schatten, met als doel de arbeidsmobiliteit te bevorderen.

Op de website van het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren vindt u drie arbeidsmarktinstrumenten:

  • NLQF: het Nederlands kwalificatieraamwerk;
  • EVC: erkenning van verworven competenties;
  • ECVET-pilots: Europees transfersysteem voor leerresultaten in het beroepsonderwijs.

Erkennen van competenties en leerresultaten

Het NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in Nederland of een ander Europees land. Op basis van de NLQF-indeling kunt u als werkgever beter inschatten op welk niveau een (potentiële) werknemer functioneert en of dat overeenkomt met het niveau dat u voor ogen heeft. In een procedure voor het erkennen van verworven competenties (EVC) wordt bekeken wat iemand in huis heeft en in de praktijk (ook zonder formele scholing) heeft geleerd. Deze kennis, ervaring en kwaliteiten worden vastgelegd in een ervaringscertificaat. De pilots met het ECVET-systeem (European Credit System for Vocational Education and Training) moeten eraan bijdragen dat leerresultaten die mensen in het beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs hebben behaald ook in het buitenland worden erkend, met als doel de internationale arbeidsmarktmobiliteit te stimuleren.