Loket subsidie praktijkleren derde leerweg geopend

Tot en met 31 januari 2022 is de eerste van vijf aanvraagrondes voor de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg geopend. Erkende leerbedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij praktijkleerplaatsen aan mbo’ers in de zogenoemde derde leerweg (geen bbl- of bol-opleiding) aanbieden.

13 januari 2022 | Door redactie

De subsidieregeling, waarvoor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot en met 2023 € 25,5 miljoen beschikbaar stelt, is opgesteld als uitvloeisel van de coronasteunmaatregelen van de overheid. De subsidie heeft als doel de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Nieuwe regeling heeft een andere doelgroep

De subsidieregeling is te vergelijken met de al bestaande subsidieregeling praktijkleren, alleen heeft de nieuwe regeling een andere doelgroep. Het gaat hier om werkzoekenden en werknemers (die werkloos dreigen te raken) die door kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in de derde leerweg hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.
Om als werkgever in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de praktijkleerplaats gestart zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Ook is een voorwaarde dat de werkgever in alle weken waarvoor hij subsidie aanvraagt, begeleiding heeft gegeven.

Subsidiebedrag naar rato bij kortere duur

De maximale duur van praktijkleerplaats waarvoor een erkend leerbedrijf subsidie kan ontvangen is 40 weken en het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats is € 2.700. Als het traject korter duurt dan 40 weken, wordt de hoogte van de subsidie naar rato berekend. Duurt het langer, dan kan de werkgever na afloop van de eerste 40 weken een aanvraag indienen, ook als de opleiding nog niet is afgerond.
De aanvraag verloopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag indienen na afloop van (de eerste 40 weken van) het leertraject tot uiterlijk één jaar na afloop. Uiterlijk 13 weken na sluiting van een aanvraagronde neemt het ministerie van SZW een besluit over de aanvraag en bij een positieve beslissing ontvangt de werkgever binnen twee weken het subsidiebedrag.