Mbo'er heeft baankansen deels in eigen hand

6 mei 2015 | Door redactie

Of een mbo-student een geslaagde overstap maakt van zijn opleiding naar de arbeidsmarkt, hangt onder meer af van zijn sociale omgeving, de mate waarin hij proactief is en toeval. Deze conclusie komt voort uit het School2Work-project.

In het School2Work-project hebben onderzoekers van de Universiteit van Utrecht en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) drie jaar lang 2000 mbo-studenten gevolgd bij hun transitie naar de arbeidsmarkt. Hierbij analyseerde onderzoeker Pieter Baay welke factoren een succesvolle transitie bevorderen. Toevalligheden lijken in ieder geval een grote rol te spelen; 65% van de mbo’ers benoemde toeval als beïnvloedende factor in de zoektocht naar een baan.

Grotere kans op vast contract bij groot sociaal netwerk

Wel bleek dat toeval met name als belangrijk werd gezien door studenten met hoogopgeleide ouders en een groot sociaal netwerk. Studenten met een groot sociaal netwerk hadden ook een grotere kans op een vast contract, ook als ze hun netwerk hier helemaal niet voor gebruikten. 
Als de sociale omgeving positief is over werken, zal de student mogelijk actiever zijn in zijn zoektocht naar een baan. In welke mate de student vanuit zichzelf actief is, is ook belangrijk voor de overstap naar de arbeidsmarkt. Een proactieve student gaat beter om met kansen en problemen.

Lever zelf een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten

De uitkomsten van het onderzoek benadrukken het belang van het trainen van studenten op proactieve vaardigheden en op het vergroten en succesvol inzetten van een sociaal netwerk. Stage- en werkervaring kunnen hier een bijdrage aan leveren. Zo is er ook voor u een rol weggelegd. Een overzicht van methoden waarmee u studenten kunt helpen bij hun overstap naar de arbeidsmarkt, vindt u in de tool ‘Verschillende praktijkleervormen’.