Medewerkerstevredenheidsonderzoek kan beter

19 januari 2015 | Door redactie

Natuurlijk wilt u dat uw HR-inspanningen effect hebben. Een manier om dit te meten, is het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Toch is het vaak niet mogelijk om eenduidige conclusies te trekken uit de vragenlijsten die veel organisaties gebruiken, zo blijkt uit promotieonderzoek aan Tilburg University.

Als opleidingsverantwoordelijke wilt u weten welke HR-maatregelen het gedrag en de betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden. Op die manier kunt u bijvoorbeeld onderzoeken of de arbeidsvoorwaarden voldoen en investeringen in opleiding en coaching verantwoorden. In haar proefschrift ‘HR practices at work: Their conceptualization and measurement in HRM research’ stelt Susanne Beijer dat werkgevers meer aandacht moeten besteden aan de manier waarop ze de tevredenheid en betrokkenheid van het personeel meten. 

Vragenlijsten naar medewerkerstevredenheid standaardiseren

Beijer constateert dat er nog veel onduidelijk is als het gaat om het meten van HR-activiteiten in vragenlijsten. Doordat er in veel vragenlijsten verschillende soorten vragen worden gesteld – feitelijk versus evaluatief – geven de lijsten geen eenduidig beeld van het effect van HR-activiteiten op de uitkomsten. Ook maakt het nogal uit wie de vragen invult: leidinggevenden of medewerkers. De onderzoeker aan Tilburg University pleit daarom voor het verder ontwikkelen en standaardiseren van de vragenlijsten om het effect van HR-interventies echt goed te kunnen meten.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten