Meer begeleiding naar werk, ook wegens personeelstekort

16 december 2021 | Door redactie

Hoewel veel organisaties last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt, staat er nog steeds een groot aantal mensen langs de kant. In de komende jaren zal het nieuwe kabinet daarom meer inzetten op begeleiding naar werk.

In de komende jaren zijn er meer werkenden nodig om de ambities uit het regeerakkoord waar te maken. Zo is er voor het klimaatbeleid een tekort aan vakmensen en zoeken de zorg en het onderwijs al lange tijd naar versterking.
De coalitiepartijen schrijven in het Coalitieakkoord 2021-2025 dat ze de komende jaren samen met sociale partners, gemeenten en UWV meer mensen naar werk willen begeleiden. Daarbij gaat het ook specifiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien wordt het aantal beschutte werkplekken uitgebreid.

Om- en bijscholing voor overstap naar tekortberoep

Om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren, wil de coalitie gebruikmaken van ‘instrumenten voor om- en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen’. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het STAP-budget (artikel) dat vanaf 1 maart 2022 is aan te vragen. Voor de aanpak wordt ook verwezen naar de regionale mobiliteitsteams, die in de coronacrisis vanuit het sociaal fonds zijn samengesteld. Hun opgedane ervaringen kunnen worden benut om mensen makkelijker naar (ander) werk te begeleiden. Verder zijn er plannen voor permanente scholing via persoonlijke leerrechten en een mogelijkheid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een van-werk-naar-werk-route.

Actieve benadering van bijstandsgerechtigden

In de Participatiewet worden ruimere bijverdiengrenzen opgenomen. Mensen die langdurig in de bijstand zitten, zullen actief door de overheid worden benaderd. Zij krijgen ondersteuning bij het vinden van werk, waarbij ook nadrukkelijk een actieve rol van de uitkeringsgerechtigden zelf wordt verlangd. Het streven is maatwerk, met oog voor verschillende talenten en beperkingen. Aanvullend wijzigen de coalitiepartijen de zogeheten kostendelersnorm, zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.