Meer budget voor online onderwijs

17 september 2015 | Door redactie

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verdubbelt vanaf 2018 het budget voor de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Hogescholen en universiteiten kunnen via deze subsidieregeling experimenteren met het delen van onderwijsmateriaal en innovatieve vormen van online onderwijs.

Met de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs stelt het ministerie van OCW van 2015 tot en met 2018 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar om open en online hoger onderwijs in Nederland verder te ontwikkelen. De bedoeling is dat in 2025 alle docenten in het hoger onderwijs hun onderwijsmateriaal vrijelijk beschikbaar stellen. In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 (pdf) kondigde minister Bussemaker al aan dat zij het budget voor de stimuleringsregeling vanaf 2018 wil verdubbelen. 

Subsidie aanvragen voor online onderwijs

Hogescholen en universiteiten kunnen dit jaar nog tot 15 december 2015 voorstellen indienen voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het online onderwijs of een hoger studierendement. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project, waarbij de instelling minimaal hetzelfde bedrag uit eigen middelen moet betalen. 

Motieven voor beschikbaar stellen van lesmateriaal

Wereldwijd kiezen onderwijsinstellingen steeds meer voor massive open online courses (MOOC’s) en wordt ook cursus- en lesmateriaal steeds vaker vrijelijk beschikbaar gesteld. Lesmateriaal openbaar maken, gebeurt vanuit de volgende motieven:

  • Onderwijsmateriaal open beschikbaar stellen, biedt instellingen de kans om zich te profileren.
  • Open en online onderwijs kan studenten ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze.
  • Open leermaterialen kunnen het studierendement van studenten verhogen en bieden meer mogelijkheid tot maatwerk in het onderwijs.
  • Door leermaterialen openbaar te maken, neemt de kwaliteit van de materialen toe, zo blijkt uit de praktijk.
  • Open en online onderwijs kan een impuls geven aan onderwijsvernieuwing.
  • Open en online onderwijs helpt bij een Leven Lang Leren en bedient mensen die graag zelfstandig studeren: iedereen kan kwalitatief hoogstaande kennis opdoen zonder een reguliere opleiding te volgen.