Met interactie een beter trainingsresultaat

6 augustus 2015 | Door redactie

Als deelnemers aan een training een actieve bijdrage kunnen leveren in plaats van het gedoceerde passief te moeten consumeren, beklijft de stof beter. Bespreek altijd in hoeverre de training interactief is en welke middelen trainers kunnen gebruiken om deelnemers te betrekken bij de lesstof.

Presentaties waarbij het publiek vooral moet luisteren en ondergaan, hebben een minder positief effect dan wanneer de spreker de toehoorders bij zijn betoog betrekt. Zo werkt dat ook bij trainingen en cursussen. Daar is het echter nog belangrijker dat deelnemers onthouden wat ze te horen hebben gekregen. Dat bereikt u door voldoende momenten voor interactie in te (laten) bouwen. Hoe interactiever de training is, hoe meer betrokken de deelnemers zijn.

Door interactie beter onthouden

Op die manier komt u sneller tot het gewenste resultaat, namelijk dat deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Betrokken deelnemers zijn namelijk minder geneigd zich af te zetten of dwars te liggen. Dat kan vooral belangrijk zijn als er weerstand is in de groep, bijvoorbeeld omdat een training van hoger hand is opgelegd en daardoor op weinig enthousiasme kan rekenen. Daarnaast zorgt interactie ervoor dat de stof beter wordt onthouden, zeker als u aansluit bij de dagelijkse werkpraktijk van de cursisten.