Mkb’er kan deze maand weer SLIM-subsidie aanvragen

1 maart 2022 | Door redactie

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen deze maand weer een subsidieaanvraag indienen voor de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De SLIM-subsidie heeft als doel de leercultuur in het mkb te bevorderen.

Het eerste SLIM-aanvraagtijdvak van dit jaar loopt tot en met 31 maart, 17.00 uur. Voor dit tijdvak geldt een subsidieplafond van € 15 miljoen. Overschrijdt het aantal aanvragen het beschikbare bedrag, dan bepaalt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de volgorde van het afhandelen van de aanvragen door middel van een loting. Vorig jaar was deze loting nodig en visten ongeveer twee derde van de aanvragers achter het net.
Een organisatie die de subsidie wil aanvragen, kan hiervoor terecht bij Uitvoering Van Beleid SZW. Mkb’ers kunnen maximaal € 25.000 ontvangen voor een leer- of ontwikkelinitiatief (tool), met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000. Er wordt verwacht dat een organisatie altijd een deel van de kosten zelf betaalt.

Subsidieplafond SLIM is in september iets lager

Het subsidieplafond voor het tweede tijdvak in 2022 voor individuele mkb’ers (1 september tot en met 30 september) is met een bedrag van € 14,2 miljoen wat lager dan de € 15,3 miljoen van hetzelfde tijdvak in 2021. Destijds werd het plafond eenmalig verhoogd vanwege overgebleven gelden uit een eerder tijdvak.

Geen subsidiedeadline missen? Gebruik de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Hiervoor heeft u een Rendement-account nodig.