Mogelijk nascholingsplicht voor leraren

5 februari 2015 | Door redactie

Het ministerie van Onderwijs houdt nog tot en met 26 februari 2015 een internetconsultatie over de Wet op het lerarenregister. Om te stimuleren dat leraren en docenten consequent aan hun professionele ontwikkeling werken, wil de overheid het lerarenregister verplicht gaan stellen. Nu is registratie nog vrijwillig.

Sinds 2012 hebben leraren al de mogelijkheid om in een register te laten opnemen dat ze goed opgeleid zijn en hun vakbekwaamheid op peil houden met bij- en nascholing. De overheid vindt het echter belangrijk dat leraren gestructureerd aan hun professionalisering werken en wil het lerarenregister daarom per 1 januari 2017 verplicht stellen. Het register richt zich op alle leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en alle docenten in het bekostigd mbo. 

Registratie en nascholingsplicht voor leraren

Als de wet wordt ingevoerd, moeten leraren zich straks registreren en hebben ze nascholingsplicht, zo blijkt uit de conceptregeling van de Wet op het lerarenregister (pdf). Nu is nascholing voor leraren vaak nog erg vrijblijvend. Als het verplichte register wordt ingevoerd, moeten leraren in een systeem een portfolio bijhouden. Daarin kunnen ze aangeven welke professionaliseringsactiviteiten ze in een bepaalde periode hebben ondernomen.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten