MOOC’s sluiten vaak nog niet aan op praktijk

22 april 2015 | Door redactie

Massive Open Online Courses (MOOC’s) houden vaak nog onvoldoende rekening met de leerbehoefte van professionals. Een onderzoeker aan de Open Universiteit heeft een model ontwikkeld waarmee online cursussen beter aansluiten op de werkpraktijk.

Onderzoeker Howard Spoelstra promoveert op 24 april 2015 aan de Open Universiteit op het onderwerp ‘Collaborations in Open Learning Environments’. Spoelstra heeft een model ontworpen aan de hand waarvan ontwikkelaars van MOOC’s tools kunnen maken om professionals te helpen online in projectverband te leren en samen te werken. Omdat MOOC’s zich richten op grote aantallen cursisten is het voor ontwikkelaars op dit moment lastig en kostbaar om te toetsen of de leertrajecten wel aansluiten bij de leerbehoefte van cursisten. 

Ook suggesties voor leermaterialen in MOOC

Het model van Spoelstra toetst allereerst de leervraag aan de inhoud van de cursus. Daarna wordt automatisch uit de medecursisten een projectteam samengesteld. Het team wordt zo gevormd dat het een grote kans heeft om de leerdoelen te realiseren en het project uit te voeren. Bij het vormen van het team wordt onder meer rekening gehouden met de kennis die cursisten al over een onderwerp hebben. Ook houdt het model rekening met persoonlijke eigenschappen, zoals de mate van zorgvuldigheid van cursisten. Tot slot worden suggesties voor leermaterialen gedaan die passen bij de leervraag.