Nieuw: Hoger Bedrijfsdiploma voor werkenden

9 april 2015 | Door redactie

Op 1 februari 2015 is er een nieuw diploma geïntroduceerd: het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd). Dit diploma staat in het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) op hetzelfde niveau als de Associate degree (Ad). Om het HBd te behalen, moet een scholingsprogramma van 1,5 tot 2 jaar worden gevolgd. Dit kan in deeltijd of voltijd.

Het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) bestaat uit een programma dat in anderhalf tot twee jaar naast of in combinatie met een baan kan worden gevolgd. Het is ingeschaald op niveau 5 van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF). Ook de Associate degree bevindt zich op dat niveau. 

Kenmerken van het Hoger Bedrijfsdiploma

Het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) (pdf) richt zich specifiek op werkenden (het nut van het geleerde voor de praktijk staat voorop) en bevat de volgende kenmerken:

  • De studielast van een HBd-programma heeft een substantiële omvang, waarmee de opleiding zich onderscheidt van korte, doelgerichte bedrijfsopleidingen.
  • Het opleidingsprogramma komt tot stand door intensief overleg met de branche, op basis van de wensen van het bedrijfsleven naar een HBd-opleiding.
  • Er komen zogenoemde landelijke Sectorale Overlegcommissies. Daarin zitten experts uit het werkveld en aanbieders, die elk jaar beoordelen of een HBd-opleiding nog voldoet aan de criteria. Aanpassingen waarom het werkveld vraagt, worden op die manier verwerkt in de opleidingen.
  • Het HBd wordt door particuliere opleiders verzorgd.

Sinds 1 maart is er ook een HBd-register: daarin kunnen aanbieders van HBd-opleidingen scholingstrajecten laten opnemen. Het is de bedoeling dat dit register de komende maanden flink wordt uitgebreid.