Nieuw tijdvak voor aanvragen SLIM-subsidie begint bijna

Op 1 april 2020 start het volgende tijdvak voor het aanvragen van subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Organisaties kunnen maximaal € 500.000 aan subsidie ontvangen.

27 maart 2020 | Door redactie

De SLIM-regeling moet initiatieven gericht op leren en ontwikkelen stimuleren. De subsidieregeling is bedoeld voor 3 doelgroepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Het eerste aanvraagtijdvak voor individuele mkb’ers verloopt aan het einde van deze maand. Het tijdvak voor mkb-samenwerkingsverbanden en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector start op 1 april om 9.00 uur en sluit op 30 juni om 17.00 uur. Zij kunnen nu hun subsidieaanvraag gereedmaken.

Subsidiebedrag is bij SLIM maximaal € 500.000

Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 mkb-organisaties. Het samenwerkingsverband kan per aanvraag maximaal € 500.000 subsidie aanvragen. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000, maar voor landbouwbedrijven geldt een afwijkend bedrag van maximaal € 20.000.
Grootbedrijven kunnen maximaal € 200.000 subsidie aanvragen, maar ook hierbij geldt voor landbouwbedrijven het afwijkende maximum van € 20.000. Welk subsidiebedrag organisaties precies kunnen ontvangen, hangt af van de omstandigheden.

Subsidieaanvragen indienen via de website van Uitvoering Van Beleid

Voor zowel mkb-samenwerkingsverbanden als grootbedrijven geldt dat een initiatief gericht op leren en ontwikkelen een looptijd van maximaal 24 maanden heeft en binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie moet starten. Daarnaast heeft het ministerie van SZW een subsidieplafond ingesteld. Bij overschrijding van dit plafond zal SZW de subsidie toekennen door middel van loting.Voor het aanvragen van de subsidie gelden veel voorwaarden. Organisaties kunnen deze vinden op de website van Uitvoering Van Beleid SZW. Onder Actueel staat informatie over de bereikbaarheid van SZW tijdens de coronacrisis.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten