Ook brug-WW buiten sectorplannen

1 april 2016 | Door redactie

De Scholingsregeling WW is met ingang van 1 april 2016 verruimd. Hierdoor kan de brug-WW – die een werknemer recht geeft op een WW-uitkering bij het volgen van een opleiding – ook buiten de sectorplannen worden ingezet.

De brug-WW werd in 2015 in de derde tranche van de sectorplannen geïntroduceerd. Door deze regeling heeft een WW-gerechtigde of een werknemer die dreigt zijn baan te verliezen, recht op een WW-uitkering voor de uren waarin hij scholing volgt. Ondertussen  treedt hij parttime bij de nieuwe werkgever in dienst. De werkgever hoeft alleen salaris te betalen voor de uren die de werknemer daadwerkelijk werkt en niet voor de uren waarin hij scholing volgt. In eerste instantie konden werkgevers en werknemers alleen gebruikmaken van deze regeling als dit in de sectorplannen van hun sector of regio was opgenomen. Vanaf 1 april kan een werknemer echter ook in aanmerking komen voor de brug-WW als dit niet in het sectorplan staat.

Voorwaarden voor brug-WW zonder sectorplan

Om voor de brug-WW zonder sectorplan in aanmerking te komen, moet de werknemer:

  • (binnenkort) een WW-uitkering ontvangen;
  • een opleiding gaan volgen die hij nodig heeft voor zijn nieuwe baan;
  • bij de start van de scholing direct een arbeidsovereenkomst krijgen van minimaal acht uur per week;
  • de garantie hebben dat hij na het afronden van de opleiding direct een nieuw contract krijgt of een uitbreiding van zijn huidige arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden. De arbeidsomvang van dit contract is het aantal uren dat hij al voor de organisatie werkte plus de uren waarin hij de opleiding volgde.

De werknemer moet de brug-WW zelf aanvragen door een formulier in te vullen op de website van UWV. Als een werknemer de brug-WW zonder sectorplan krijgt toegewezen, geldt dit voor de duur van de gehele opleiding of – als dit eerder is – totdat zijn WW-uitkering afloopt.