Ook studievoorschot voor dertigplussers?

23 februari 2015 | Door redactie

Als dertigplussers naast hun werk een (deeltijd)opleiding doen, moeten ze niet alleen het collegegeld kunnen lenen maar ook de kosten van lesmateriaal en levensonderhoud. Dat vindt D66 tenminste. Een motie waarin de partij de regering oproept om te onderzoeken wat de financiële gevolgen daarvan zijn, is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer.

In het Leven Lang Leren-debat dat de Tweede Kamer onlangs voerde, is een motie van D66 aangenomen om te onderzoeken of de voorschotfaciliteit ook beschikbaar moet komen voor dertigplussers. Ook mensen die ouder zijn dan 30 jaar moeten zich immers blijven scholen. Omdat het naast een studie vaak niet mogelijk is om fulltime te blijven werken, pleit D66 er daarom voor dat dertigplussers niet alleen het collegegeld moeten kunnen lenen, maar ook de kosten van levensonderhoud en lesmateriaal. 

Mogelijk ook vraagfinanciering bij ICT-opleidingen

Verder gaat de regering onderzoeken of de experimenten met vraagfinanciering ook voor ICT-opleidingen kunnen gelden. In principe beperken de experimenten zich tot de sectoren techniek, zorg en welzijn, omdat in deze sectoren grote behoefte is aan hoger opgeleid personeel en de brancheorganisaties zelf een bijdrage willen leveren aan ‘opscholing’.

Omscholing moet personeelstekort ICT-sector oplossen

Bij vraagfinanciering krijgt een student een voucher die hij mag benutten bij een onderwijsinstelling naar keuze. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Leven lang leren is speerpunt van het kabinet’. In de ICT-sector zijn 34.000 vacatures die niet kunnen worden ingevuld omdat werknemers niet over de juiste opleiding beschikken. Om het tekort aan goed gekwalificeerd personeel op te lossen, wil de Kamer daarom laten onderzoeken of het zinvol is om de ICT-sector te betrekken bij de experimenten met vraagfinanciering.