Oudere medewerker moet opleidingswens uiten

14 januari 2015 | Door redactie

Werkgevers investeren eerder in scholing van oudere werknemers als deze werknemers expliciet aangeven dat ze interesse hebben in het volgen van een opleiding. Ook steken organisaties meer geld in scholing van ouderen als ze een positief beeld hebben van ouderen. Dat blijkt uit een proefschrift naar de arbeidsparticipatie van ouderen en de rol die organisaties hierbij spelen.

Uit het proefschrift ‘Should I stay or should I go’ (pdf) van Maria Fleischmann komt naar voren dat werkgevers selectief zijn in het aanbieden van scholing aan ouderen. De onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam constateert dat organisaties vooral investeren in opleiding van ouderen als ze krapte in het personeelsaanbod verwachten. Wel heeft een oudere werknemer meer kans op het volgen van scholing als hij zijn opleidingswensen expliciet kenbaar maakt.

Werkgevers treffen vooral ontziemaatregelen voor ouderen

Op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid kiezen werkgevers met name voor maatregelen die weinig geld kosten en die ze eenvoudig kunnen invoeren (zoals minder belastend werk en het gebruik van ergonomische hulpmiddelen). Ook treffen werkgevers nog altijd eerder ‘ontziemaatregelen’ dan ontwikkelmaatregelen. Opleidingsplannen waarin maatregelen staan om de werkcapaciteit van oudere werknemers te verhogen, worden veel minder gebruikt.

Oudere medewerker als coach inzetten

Het inzetten van oudere medewerkers als coach voor jongere collega’s is volgens Fleischmann een interessante ontwikkelmaatregel. Hierdoor kan de werkbelasting van oudere medewerkers verminderen en stimuleert u kennis- en ervaringsoverdracht binnen de organisatie. In plaats van iedere werknemer individueel kennis te laten vergaren door het volgen van externe cursussen, zorgt u voor kennisdeling tussen werknemers en doet u op die manier aan kennisbehoud voor uw organisatie.