Persoonlijk scholingsbudget voor docenten

11 september 2014 | Door redactie

Docenten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs krijgen straks een persoonlijk scholingsbudget. Voor dat budget kunnen ze zelf cursussen uitzoeken om aan hun ontwikkeling te werken. Ook krijgen ze recht op een aantal scholingsuren per week of per jaar.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt € 1,2 miljard per jaar uit om de professionalisering van docenten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te stimuleren. Leraren in het basisonderwijs krijgen een persoonlijk budget van € 500 per jaar en twee scholingsuren per week. In het voortgezet onderwijs kunnen docenten rekenen op een persoonlijk scholingspotje van € 600 en 5% van het aantal werkuren per jaar. Mbo-docenten moeten het budget in overleg met de schoolleiding vaststellen. Zij hebben volgens de cao in ieder geval recht op 59 uur scholing per jaar. Het individuele scholingsbudget komt boven op bestaande opleidingspotjes, die meestal worden gebruikt voor teamscholing.

Persoonlijk recht op scholingsbudget

De scholingsbudgetten zijn onderdeel van maatregelen die het ministerie wil nemen om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. De maatregelen moeten er onder meer voor zorgen dat jonge docenten goede begeleiding krijgen, de werkdruk in het onderwijs afneemt en dat voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. Docenten krijgen straks op basis van de cao een persoonlijk recht om bijvoorbeeld een cursus te volgen voor het (beter) benutten van ICT in de klas, het omgaan met culturele verschillen of om de inhoud van hun lessen te verbeteren.