Regeling BMK in 2019 beschikbaar voor heel mkb

19 maart 2019 | Door redactie

Voor 2019 stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 7,5 miljoen beschikbaar voor de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK). Met deze regeling – ook wel bekend als MKB!dee – wil de overheid mkb’ers stimuleren om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel.

In 2018 was de regeling gericht op het technische mkb, maar dit jaar is deze beschikbaar voor elk project dat oplossingen biedt voor belemmeringen die mkb’ers ervan weerhouden om meer te investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van personeel.

Wegnemen van belemmeringen

MKB!dee is geen opleidingsbudget maar een bijdrage voor het wegnemen van belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling. Het project moet zich richten op een van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen in meer technisch opgeleid personeel.
    Dit type investeringen moet ervoor zorgen dat mkb’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo bij te dragen aan meer technisch opgeleid personeel.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering.
    Door technologische ontwikkelingen hebben jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijscholing nodig. Projecten gericht op digitalisering moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie. 
    Hierbij gaat het om projecten die een nieuwe aanpak realiseren om mensen en middelen anders in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

Interesse was groot

Voor 2018 was er € 2 miljoen subsidie beschikbaar. De interesse voor de regeling was groot: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontving vorig jaar 129 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim € 12 miljoen. Veertien aanvragen kregen ieder een bedrag variërend van € 50.000 tot € 200.000 om de problemen op het gebied van menselijk kapitaal op te lossen.
Ideeën varieerden van een platform dat competenties en opleidingen van medewerkers op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt tot een methode van 2 x 20 minuten leren per week om zo een leercultuur te bevorderen.

Een subsidieaanvraag is dit jaar in te dienen tot 27 augustus 2019 via mijn.rvo.nl.