Ruim € 900 miljoen beschikbaar voor scholingsbudget STAP

Om mensen te stimuleren zich gedurende hun loopbaan te ontwikkelen, introduceert het demissionaire kabinet in 2022 de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP). In de Rijksbegroting SZW is tot 2027 ruim € 900 miljoen vrijgemaakt voor de regeling.

21 september 2021 | Door redactie

Het STAP-budget maakt het voor vrijwel iedereen van de Nederlandse beroepsbevolking (infographic) mogelijk om budget voor opleiding en ontwikkeling te ontvangen. De regeling vervangt de fiscale aftrekmogelijkheid in de aangifte inkomstenbelasting voor scholing, die eindigt per 1 januari 2022. Het eerste aanvraagtijdvak opent op 1 maart 2022. In elk van de vijf tijdvakken in 2022 is er € 36 miljoen beschikbaar.

STAP toegankelijker dan fiscale aftrek
Om een groter publiek te bereiken en een leercultuur te bevorderen, werkt de STAP anders dan de fiscale aftrek (verdiepingsartikel). Bij de STAP dient iemand vóór aanvang van zijn scholing een aanvraag in en betaalt UWV vervolgens een voorschot van 100% aan de opleider. De aanvrager hoeft dus niet zelf het bedrag voor te schieten. Bovendien is bij de STAP een eigen bijdrage niet vereist, zolang de scholingskosten niet boven de € 1.000 uitkomen.

Regeling vervalt per 2027
Enkele onderdelen van de regeling gaan later in, waarschijnlijk per 1 januari 2023. Het gaat om de mogelijkheid om het budget voor meerjarige scholing of erkenning van verworven competenties (EVC) aan te vragen en de mogelijkheid om het budget te combineren met bijdragen van derden (cofinanciering). De regeling is tijdelijk en vervalt per 1 januari 2027.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.