Scholing in de helft van de organisaties verplicht

In veel organisaties wordt scholing aangeboden omdat dit verplicht is vanuit de wet, de cao of vanwege beroepseisen. Aan de andere kant geven veel werkgevers keuzevrijheid rondom scholing. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij.

19 augustus 2021 | Door redactie

Op de vraag wie bepaalt of een werknemer scholing nodig heeft, geeft 53% van de ruim 400 (HR-)professionals aan dat dit uit wettelijke of beroepsgerelateerde verplichtingen voortvloeit. Uit het onderzoek blijkt evengoed dat in 48% van de organisaties de werknemer veel vrijheid heeft in de keuze voor scholing. Scholing wordt in de meeste organisaties niet zomaar opgelegd: 81% van de respondenten geeft aan dat er overleg tussen de leidinggevende of werkgever en de werknemer aan voorafgaat. In 18% van de organisaties wordt het bepaald door de werkgever of leidinggevende.

Criteria vaak functiegerelateerd

De gehanteerde criteria voor het mogen volgen van scholing die de werkgever (deels) betaalt, zijn vaak functiegerelateerd: in 61% van de organisaties zijn de scholingsmogelijkheden afhankelijk van de functie die een werknemer bekleedt. Ook is de norm voor het mogen volgen van een cursus of opleiding afhankelijk van of het past binnen het scholingsbeleid (36%) en of de werknemer een studieovereenkomst (tool) aan wil gaan met de werkgever (41%). Verder stelt 19% van de werkgevers een studiekostenbeding (tool) standaard als eis voor het volgen van een opleiding of cursus. In ruim een kwart van de organisaties wordt niet gewerkt met vaste criteria. In de categorie werkgevers met maximaal 250 werknemers ligt dit percentage nog wat hoger, op 30%.

Bijlagen bij dit bericht