Scholingssubsidie SLIM is per 1 september weer aan te vragen

Voor zowel de ‘stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM)’ als ‘NL leert door met inzet van scholing’ opent op 1 september 2021 een nieuw aanvraagtijdvak. De scholingssubsidies moeten bijdragen aan het ontwikkelen van de beroepsbevolking.

17 augustus 2021 | Door redactie

Het komende aanvraagtijdvak van de SLIM is het laatste van de drie aanvraagtijdvakken in 2021. Het tijdvak sluit op 30 september. Via de SLIM kunnen mkb’ers subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van werknemers. Voorbeelden zijn het inschakelen van een externe adviseur die de organisatie doorlicht en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maakt, of het inschakelen van een loopbaanadviseur voor loopbaan- en ontwikkeladviezen aan werknemers. Het aanvragen van de subsidie (tool) verloopt via Uitvoering Van Beleid SZW.

Kosteloze scholing voor werknemers

Per 1 september start ook het aanvraagtijdvak van NL leert door met inzet van scholing. Deze subsidieregeling is bedoeld voor opleiders(collectieven). Zij kunnen met de subsidie gratis scholing aanbieden aan werkenden en niet-werkenden. De regeling is opgetuigd in de coronacrisis en moet de arbeidsmarkpositie van Nederlanders verbeteren. De kosteloze scholing die via NL leert door wordt aangeboden, is te vinden op hoewerktnederland.nl. Voor het komende aanvraagtijdvak zijn wijzigingen doorgevoerd. Zo is het subsidiebedrag voor de duurste categorie scholingsactiviteiten verhoogd van € 1.000 naar € 1.500. Dat moet tot een groter scholingsaanbod leiden.

Veel aanvragen voor scholingssubsidies

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de twee subsidieregelingen. Uit evaluaties komt naar voren dat beide regelingen populair zijn. Bij de eerste aanvraagrondes van de SLIM werd ongeveer twee derde van de subsidieaanvragen van individuele mkb’ers niet in behandeling genomen omdat het subsidiebudget was overschreden en ook dit jaar was weer een loting nodig. Bij NL leert door met inzet van scholing konden eveneens veel subsidieaanvragen niet worden toegekend.