Scholingssubsidie STAP: nieuw concept gepubliceerd

Demissionair minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer de aangepaste concept-subsidieregeling STAP-budget toegestuurd. De regeling waarmee individuen vanaf 2022 een scholingsactiviteit kunnen financieren, vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing.

8 april 2021 | Door redactie

STAP staat voor stimulans arbeidsmarktpositie. Tot de geplande invoering van dit individuele leer- en ontwikkelbudget op 1 januari 2022 zijn studiekosten af te trekken van de inkomstenbelasting, waarbij de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk is van het inkomen. Vanaf de invoering van het STAP-budget is de eigen bijdrage afhankelijk van de kosten van de opleiding of cursus. Hierbij bedraagt de subsidie per persoon maximaal € 1.000 (inclusief BTW) en worden alle kosten boven dit maximumbedrag als eigen bijdrage gezien. De verantwoordelijkheid voor de tegemoetkoming in scholingskosten komt in handen van UWV en DUO. De aanvraag verloopt via de site van UWV.

Geen andere vorm van financiering mogelijk

De regeling is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar met binding met de Nederlandse arbeidsmarkt, maar voor wie er geen andere financieringsmogelijkheden zijn, zoals studiefinanciering of andere tegemoetkomingen. Als daar wel recht op is, kan het individu geen gebruik maken van het budget (infographic). Om dit te beoordelen, hanteert UWV onder andere leeftijds- en onderwijssoortcriteria. Voor jongeren onder de 30 jaar is het aanbod van scholingsmogelijkheden binnen de STAP-regeling bijvoorbeeld beperkter, omdat zij in veel gevallen recht hebben op studiefinanciering. Opleidingen, cursussen en andere trainingen waarvoor geen andere financieringsmogelijkheden zijn, komen wel in aanmerking voor de subsidie.

Jaarlijks € 218 miljoen beschikbaar

Vanwege onder andere de veranderende arbeidsmarkt, het tekort aan personeel in sommige sectoren en de coronacrisis, zet het kabinet in op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het STAP-budget is onderdeel van de LLO-maatregelen van de overheid. In totaal wordt er vanaf 2022 structureel € 218 miljoen beschikbaar gesteld voor de regeling (pdf), waarmee naar verwachting jaarlijks minimaal 200.000 – maar waarschijnlijk meer – aanvragen kunnen worden toegekend. Belangrijk is dat hierbij het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ geldt.

Bijlagen bij dit bericht