Sleutelposities invullen door middel van een traineeship

14 februari 2018 | Door redactie

Verloopt het werven van geschikt personeel niet voorspoedig, dan kan een traineeship een manier zijn om starters of werknemers met enige werkervaring klaar te stomen voor posities in de organisatie die moeilijk ingevuld worden. Het traineeship moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een traineeship is op verschillende manieren vorm te geven (tool). Het kan een combinatie zijn van werk en opleiding of de trainee begint met één van de twee: een opleidingsprogramma of het werk. De leidinggevende neemt de begeleiding van de trainee op zich. Dit kan een ervaren werknemer ook doen. Daarnaast is er vaak een externe coach of begeleider. Om het traineeship te laten slagen, is het belangrijk dat de doelen van tevoren duidelijk zijn en dat er regelmatig gesprekken plaatsvinden om het functioneren van de trainee te beoordelen (tools).

Essentiële voorwaarden traineeship

De meeste organisaties betalen trainees gedurende het traineeship een salaris. Dat houdt hen langer gemotiveerd. Een traineeship duurt namelijk gemiddeld twee jaar en er wordt dan veel van de trainees verwacht. Verder is het voor een succesvolle afronding van het traineeship essentieel dat:

  • de trainees zorgvuldig worden geselecteerd en getest (tool) om bijvoorbeeld te bepalen over welk denkniveau ze beschikken;
  • de trainees goed worden ingewerkt en kennis hebben van de organisatie, de werknemers en processen;
  • er professionele begeleiding is en betrokkenheid en steun vanuit het management en de directie;
  • de duur van het traineeship vaststaat en het opleidingstraject (tool) gestructureerd is;
  • er duidelijkheid is over welke functies de trainees kunnen vervullen op den duur.