Sociaal doel helpt bij het volbrengen van een ontwikkeltraject

Werknemers die niet goed in hun vel zitten, pakken minder goed nieuwe vaardigheden en kennis op. Door naast de leerdoelen een sociaal doel te stellen, gaat er ook aandacht naar het welzijn van werknemers, wat weer bevorderlijk is voor een ontwikkeltraject.

21 november 2018 | Door redactie

Onderzoek van de Duitse psycholoog en onderzoeker Julia Rohrer laat zien dat – hoewel geluk niet maakbaar is – er een belangrijke voorspeller is van geluk, namelijk sociale contacten. Bijna 1.200 proefpersonen werden gevraagd naar hun levenstevredenheid en of ze die wilden verbeteren. Degenen die zichzelf een sociaal doel hadden gesteld, voelden zich gelukkiger ten opzichte van een jaar geleden in tegenstelling tot degenen die zichzelf alleen een individueel doel (tool) hadden gesteld. Een sociaal doel hield hier in: het voornemen om sociale contacten (beter) te onderhouden.

Contacten onderhouden

Als een werknemer moeizaam zijn ontwikkelingstraject doorloopt, kan het helpen om een sociaal doel te introduceren waarbij de werknemer sociale contacten moet onderhouden. Denk aan lunches met andere afdelingen, tijd inruimen voor een koffiedate met een interne of externe collega of meer aandacht geven aan de werkprivébalans (tools). Verbeter hierdoor zijn humeur, dan zal zijn leercurve weer een steile vorm aannemen.