Sociaal pakket helpt mensen van werk naar werk

Het kabinet investeert € 1,4 miljard in een sociaal pakket dat mensen die hun baan kwijtraken door de coronacrisis direct aan nieuw werk moet helpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

24 september 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Eind augustus kondigde het kabinet de verlenging van het steun- en herstelpakket aan om banen te behouden en mensen voor te bereiden op de veranderde arbeidsmarkt. Het kabinet verlengde onder meer de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3.0). Daarnaast investeert het kabinet € 1,4 miljard in een aanvullend sociaal pakket. Hiermee wil het kabinet mensen de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Het aanvullend sociaal pakket richt zich op de ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk, opleiding en ontwikkeling, bestrijding van jeugdwerkloosheid en aanpak van armoede en schulden.

Begeleiding naar nieuw werk

Er gaat € 683 miljoen naar ondersteuning en begeleiding naar ander werk. Bij grootschalige reorganisaties kunnen werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken maken over bijvoorbeeld scholingsmogelijkheden. Voor mensen die meer hulp nodig hebben bij het zoeken naar ander werk, investeert het kabinet in regionale mobiliteitsteams. Vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten krijgen subsidie voor de organisatie van deze mobiliteitsteams.
Via een subsidieregeling (onderdeel van het crisispakket NL leert door) kunnen sectorale samenwerkingsverbanden, sociale partners, O&O-fondsen en andere betrokkenen maatwerktrajecten aanbieden aan werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Deze maatwerktrajecten richten zich naast scholing op bredere ondersteuning, zoals ontwikkeladviezen en begeleiding naar ander werk.

Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk

Het kabinet investeert € 199 miljoen in scholing en ontwikkeling om te zorgen dat mensen aan het werk blijven of nieuw werk vinden. Hierbij sluit het kabinet zo veel mogelijk aan bij bestaande regelingen. Naast de genoemde maatwerktrajecten van samenwerkingsverbanden, gaat het om scholing waarop werkenden en werkzoekenden rechtstreeks een beroep kunnen doen, zoals de kosteloze ontwikkeladviezen vanuit de regeling NL leert door. Hiervoor komt in 2021 extra subsidie beschikbaar. Ook kunnen werknemers binnenkort gebruikmaken van kosteloze (online) scholingstrajecten. Een belangrijke rol is weggelegd voor scholing en ontwikkeling van werknemers via werkgevers. Hiervoor stelt het kabinet ook in 2021 het reguliere SLIM-budget beschikbaar. Daarnaast trekt het kabinet onder meer € 37,5 miljoen subsidie uit voor omscholing bij mkb-ondernemingen in kraptesectoren.

Bijlagen bij dit bericht